ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Το κείμενο αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία κάθε ιστοσελίδας, καθώς αποτελεί τη συμφωνία μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία Vivid Vibes Ι.Κ.Ε. , εφεξής η “Εταιρία” και του εκάστοτε χρήστη της. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά, καθώς οι χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή τους. Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, τους παρόντες όρους ενημερώνοντας το κείμενο αυτό με κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. 

1] Περιεχόμενο: 

Η Εταιρία δεν δεσμεύεται, ούτε παρέχει εγγύηση, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας. Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το αναρτημένο περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει υπερ-σύνδεσμο (link) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν τον πλήρη έλεγχο για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους .Τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο τρίτων ,που τυχόν εμφανίζονται στις σελίδες του Ιστότοπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ. Η Εταιρία δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στον διαδικτυακό χώρο της Εταιρίας. Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση αυτών, ως και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης αυτών.

2] Υποχρεώσεις Χρηστών:

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), το περιεχόμενο που περιέχεται στην ιστοσελίδα μας όπως π.χ. σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα, ανακοινώσεις και εν γένει όλα τα αναρτημένα αρχεία, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρίας κατά περίπτωση και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη, κατά παράβαση των παρόντων όρων. Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της ιστοσελίδας, συμμορφούμενοι στη σχετική νομοθεσία και συνεπώς συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της ιστοσελίδας για: 

  1. Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), να προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (π.χ. συκοφαντικό, ρατσιστικό), να έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή να παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων. 
  2. Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς το περιεχομένου της ιστοσελίδας και να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της Εταιρίας 
  3. Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο ή ενήλικο άτομο.
  4. Να εγκαταστήσουν με οποιονδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση και λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων (spam) καθώς και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. 
  5. Να εγκαταστήσουν ή διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς 

Σε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης με τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώσουν την Εταιρία για κάθε ζημία που θα υποστεί από τη χρήση αυτή. Η μη έγκαιρη ενάσκηση των δικαιωμάτων της Εταιρίας δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά.

3] Εγγραφή:

Για την περιήγηση στην ιστοσελίδα μας δεν απαιτείται εγγραφή.  

4] Ασφάλεια Δικτύου:

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα της ιστοσελίδας, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του. Ωστόσο δεν εγγυώμαστε την αδιάλειπτη διαθεσιμότητά της, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Εταιρίας δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία των χρηστών προερχομένη από τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτήν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτής, και την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Αν και η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στις τερματικές συσκευές του. 

5] Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα:

Για την προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τη διατήρηση δεδομένων των χρηστών ισχύει η Πολιτική Απορρήτου όπως αυτή διατυπώνεται εδώ. (λινκ στη σελίδα).

6] Cookies:

Η ιστοσελίδα μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων του διαδυκτιακού χώρου της Εταιρίας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους.

Μάθετε περισσότερα για τα Cookies εδώ. (λινκ στη σελίδα).

7] Εφαρμοστέο Δίκαιο:

Οι παρόντες όροι και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από τους παρόντες όρους χρήσης, αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

8] Επικοινωνία:

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με τους παρόντες όρους, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο (+30)2102801919 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την Εταιρεία στο info@rewire.community